Biografia Breu

Partit espanyol: Unió Democràtica de Catalunya Unio Democratica de Catalunya Salvador SEDî i ALABART Lloc de naixement: nascut a Reus el 03/04/1969
Partit europeu: Grup del Partit Popular Europeu European People's Party Estudis: Enginyeria Tècnica Industrial a la UPC. Postgrau en Lideratge i Gestió Pública a IESE.
Legislatures: 2009-2014 Professió prèvia a la política: President de Nisiros SL.

 

Vida parlamentària (7a Legislatura)

Intervencions en sessió plenària 41 Comissió Indústria, Investigació i Energia ITRE
Informes com a ponent 2 Delegació per les Relaciones amb Sudàfrica D-ZA
Opinions com a ponent 1 Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior (suplent) LIBE
Propostes de resolució 0 Delegació per les Relacions amb els Països de l’Àsia Meridional DSAS
Declaracions per escrit 0
Preguntes parlamentàries 42

 

Oficina parlamentària

Email salvador.sedo@europa.eu Assistents acreditats: 2
twitter @SalvadorSedo Assistents locals: 2
Facebook Salvador SedóAlabart

 

Miscel·lània

Director General de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, entre el marçiel desembre de 2011.
Desde 2012 membre del Comitè Executiu Nacional de la Federació de CiU.arribada al Parlament Europeu al 2009.
Desde 1997 secretari de Relaciones Internacionales de Unió.