Biografia Breu

Partit espanyol: Partit Socialista Obrer Espanyol Partit dels Socialistes de Catalunya Maria Badia i Cutxet Lloc de naixement: nascuda a St. Quirze del Vallès (Barcelona) el 13/05/1947
Partit europeu: Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates S&D Estudis: Llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona
Legislatures: 2004-2009
2009-2014
Professió prèvia a la política: Professora d’anglès en un col·legi de primària de Sabadell (Barcelona)

 

Vida parlamentària

Intervencions en sessió plenària 40 Membre de la Comissió de Comerç Internacional INTA
Informes com a ponent 2 Delegació per les Relacions amb els EUA  D-US 
Opinions com a ponent alternatiu 6 Comissió d’Indústria, Investigació i Energia (suplent) ITRE
Propostes de resolució 7 Delegació de la Comissió Parlamentària de Cooperació UE-Rússia (suplent) D-RU
Declaracions per escrit 1
Preguntes parlamentàries 74

 

Oficina parlamentària

Email maria.badiaicutchet@europarl.europa.eu Assistents acreditats: 6
twitter @mbadiacutchet
Facebook facebook.com/mariabadiaicutchet

 

Miscel·lània

Vicepresidenta del Grup S&D en l’àrea de comunicació
Membre de l’organització PES Women (Partit dels Socialistes Europeus: Dones) des de 2009
Ha desenvolupat càrrecs relacionats amb les relacions internacionals i les polítiques europees tant al PSC com al PSOE
Tradicionalment i fins el 2012, ha estat membre de les comissions de cultura i educació al PE.