Biografia Breu

Partit espanyol: Partit Popular Partit popular Jaime MAYOR OREJA Lloc de naixement: San Sebastian 12 de juliol de 1951
Partit europeu: Partit Popular Europeu European People's Party Estudis: Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Valencia
Legislatures:  2004-20092009-2014 Professió prèvia a la política:

 

Vida parlamentària

Intervencions en sessió plenària 19 Comissió d’Assumptes Constitucionals AFCO
Informes com a ponent 2 Delegació per a les relacions amb el Japó D-JP
Opinions com a ponent 1 Comissió d’Assumptes Exteriors AFET
Propostes de resolució 7 Delegació per les Relacions amb Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro i Kosovo DSEE
Declaracions per escrit 1
Preguntes parlamentàries 5

 

Oficina parlamentària

Email jaime.mayororeja@europarl.europa.eu Assistents acreditats: 9
Web http://www.jaimemayororeja.eu Assistents locals: 3

 

Miscel·lània

Cap de la delegació Espanyola del PPE
Conseller de Turisme del Govern Basco pre-autonòmic de 1980
Ministre de l’Interior
President d’Honor del Partit Popular Basc.