Biografia Breu

Partit espanyol: Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) psoe Enrique GUERRERO SALOMS&D Espagne Lloc de naixement: nascut a Carcaixent el 28/08/1948
Partit europeu: Aliança de Progressistes S&D S&D Logo Estudis: Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid (1998)
Legislatures: 2009-2014 Professió prèvia a la política: Professor titular de Ciències Polítiques i de l’Administració. Funcionari del Cos Superior dels Administradors Civils de l’Estat

 

Vida parlamentària (7a Legislatura)

Intervencions en sessió plenària 71 Comissió d’Assumptes Constitucionals AFCO
Opinions com a ponent 9 Delegació a la Comissió Parlamentaria Cariforum-UE DCAR
Opinions com a ponent alternatiu 13 Delegació a l’Assamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE DACP
Propostes de resolució 10 Comissió de Desenvolupament (suplent) DEVE
Declaracions per escrit 1 Comissió de Assumptes Econòmics i Monetaris (suplent) ECON
Preguntes parlamentàries 8 Delegació en la Comissió Parlamentaria Mixta UE-Mèxic (suplent) D-MX
Delegació per a les Relacions amb el Parlament Panafricà (suplent) DPAP

 

Oficina parlamentària

Email enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu Assistents acreditats: 2
Assistents locals: 0

 

Miscel·lània

Premi Extraordinari de Doctorat. Special Graduate Student. Massachussets Institute of Technology (M.I.T.) Cambridge, Mass, EE.UU. Diplomat en “University Administration”. Stratchlyde University. Glasgow
Entre els seus càrrecs polítics més destacables:-       Director del Gabinet del Ministre. Ministeri d’Educació i Ciència. 1988-1991

–       Subsecretari. Ministeri d’Educació i Ciència. 1991-1993

–       Secretari General de Relacions amb les Corts. Ministeri de la Presidència. 1993-1996

–       Vocal Assessor. Institut Nacional d’Administració Pública. 1996-2004

–       Director Adjunt del Gabinet de la Presidència del Govern: 2004-2008

–      Assessor Executiu de la Vicepresidència Segona del Govern: 2008

Altres dels seus càrrecs han estat:-       Representant d’Espanya al Consell de la Oficina Internacional d’Educació (BIE) de la UNESCO. 1985-1987

–       Representant de Espanya en la 40ª Conferencia Internacional d’Educació. UNESCO. Ginebra. 1986

–       President del Comitè Executiu de la Comissió Nacional Espanyola de la UNESCO. 1987-1989

–       Representant d’Espanya en el Consell Directiu de l’Organizació dels Estats Iberoamericans per l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI). 1987

–       Conseller del Consell Escolar de l’Estat. 1987-1991

–       Vicepresident del Consell d’Administració de l’Institut Cervantes. 1991-1993

És autor de varies publicacions en els camps de la Ciència Política i d’Educació