Biografia Breu

Partit espanyol: Partit Popular Partit popular Carlos José ITURGAIZ ANGULO Lloc de naixement: nascut a Santurtzi el 20/10/1965
Partit europeu: Partit Popular Europeu European People's Party Estudis: Professor d’acordió
Legislatures:  2004-2009 i  2009-2014 Professió prèvia a la política:

 

Vida parlamentària

Intervencions en sessió plenària 16 Comissió de Peticions (Vicepresident) PETI
Informes com a ponent 1 Delegació per les Relacions amb els Països de l’Amèrica Central (Vicepresident) DCAM
Propostes de resolució 6 Delegació en L’Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana DLAT
Declaracions per escrit 1 Comissió de Pesca (Suplent) PECH
Preguntes parlamentàries 3 Delegació per les Relacions amb l’Afganistan (Suplent) D-AF
Delegació per les Relacions amb Austràlia i Nova Zelanda (Suplent) DANZ

 

Oficina parlamentària

Email Carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu Assistents acreditats: 2
Facebook facebook.com/carlos.iturgaiz.7

 

Miscel·lània

Secretari General del PP Basc de 1993 a 1996
Regidor de l’Ajuntament de Bilbao de 1991 a 1995
Diputat en el Parlament Basc de 1994 a 1995