Un cop observat com el comerç més freqüent en els nostres barris ha deixat de ser el colmat per passar a ser la “tenda del vapor”, sembla ser que la normativa europea per regular aquests productes està cada cop més a prop.