Recetas para Europa (III): los grupos sociales

Receptes per a Europa (IV): els grups socials

Aquest és ja el nostre quart lliurament. Vam començar parlant de les nacions sense estat (Receptes per a Europa I), vam seguir explicant les diferents propostes de sistema polític (Receptes per a Europa II) i més tard sobre les propostes de l’Entorn Natural (Receptes per a Europa III). Avui, no obstant això, ens centrem en els grups socials.
L’anàlisi dels programes electorals dels partits s’ha centrat en quatre punts principals, un per cada grup social a analitzar: els joves, els immigrants, els discapacitats i la gent gran.

 

Receptes per Europa (III): Els Grups Socials

 

La taula fa patent la diferència de contingut entre uns temes i uns altres, i en conseqüència la quantitat de propostes referents a un grup social són majors que a un altre/s dels grups socials.

Referent a l’educació observem la gran quantitat de propostes tot i que trobem molts punts en comú entre elles com per exemple: el foment de la mobilitat, els idiomes o bilingüisme, el programa Erasmus i la garantia juvenil i és clar la lluita contra l’atur juvenil. No obstant això, per molts dels grups, sobretot els de esquerres, les partides pressupostàries d’aquests programes no són suficients i demanen un major augment per dotar-les de força real. També alguns d’aquests grups proposen un canvi en l’edat de vot establint-la als 16 anys (ERC, Primavera Europa, ICV).

Les polítiques enfocades en els immigrants tenen dos vessants diferenciats. Aquells que les enfoquen principalment des de l’òptica de la immigració i control de fronteres i aquells que les enfoquen des de l’immigrant i els seus drets. En el primer grup, trobem a (PP, UPyD, C’s, VOX i Movimiento RED) fent especial èmfasi en el control de fronteres, immigració ordenada basada en necessitats d’ocupació, etc. Mentre que el segon grup (PSOE, ERC, Primavera Europea, ICV, Bildu, Podem i Partit Pirata) centren majoritàriament el pes del discurs en els drets humans, en l’eliminació de la figura de l’expulsió, reagrupació familiar, l’asil, etc. Hem de ser conscient que això no vol dir que el primer grup no parli d’aquests aspectes, però és cert que el pes del discurs recau en altres assumptes.

Pel que fa a l’atenció a les persones discapacitades totes les propostes coincideixen a remarcar que el més important és prevenir la pobresa en aquest grup social i fer-ho a partir de facilitar-los l’accés a la feina. Després, hi ha alguns partits com CiU, UPyD i Primavera Europea que remarquen la importància de donar suport als cuidadors de persones amb dependència i possibilitar una vida independent als qui pateixen alguna discapacitat, fins i tot CiU aposta per rebaixes fiscals per compensar les despeses lligades a la discapacitat. També bona part dels partits remarquen la importància de donar una educació inclusiva i sense discriminació. Finalment, en l’àmbit lingüístic és remarcable que Primavera Europea és l’únic partit que defensa el reconeixement de les llengües de signes, llengua pròpia dels sords signants, com a patrimoni europeu i en defensa la seva presència en l’educació dels nens sords.

En l’àmbit de la gent gran, la qüestió central el trobem en la gestió de les pensions. Es defensa una simplificació del sistema de cobrament, per tal que sigui més fàcil cobrar-lo en tots els punts del continent. Fins i tot, partits com Podemos i la Primavera Europea defensen que les pensions mínimes siguin iguals al salari mínim interprofessional. Després, tant el PP com CiU volen promoure un envelliment actiu i que la gent treballi més enllà de l’edat de jubilació si així ho vol. Un altre cop, les qüestions relatives a la dependència i a la pobresa són presents en bona part dels programes. Un últim apunt té a veure amb la prevenció dels maltractaments (físics o psicològics) a la gent gran que inclouen CiU, ERC, UPyD i la Primavera Europea.

 

Finalment hem mesurat (en pàgines) el pes de cadascun dels temes als programes dels partits, destacant PP, ICV i Primavera Europea amb més de 10 pàgines tots ells, enfront de les 0, 1 o 2 pàgines del Partit Pirata, Bildu o C’s i PSC respectivament.

 

Com a resum: Les polítiques per a joves semblen correctes, la diferència està en la insuficiència o no del pressupost d’aquestes. En matèria d‘immigració la diferència recau entre el control de la immigració i els drets de l’immigrant. Respecte dels discapacitats tots coincideixen en el risc d’aquest grup social, però són pocs els que adverteixen el risc i el treball dels cuidadors. Finalment el col·lectiu de la gent gran centra la discussió de les pensions i el seu cobrament únic en la UE, no obstant això hi ha partits que es pregunten si aquestes són suficientment elevades o s’han d’apropar al sou mínim interprofessional. Una vegada més, les diferències entre els uns i els altres existeixen i potser en aquests aspectes socials es fan més patents que en els anteriors blocs.

Si seguís indecisos, no sufráis, todavía nos queda mucho programa para radiografiar. Stay tuned!

 

Serie de seis artículos realizada por Esther Gabarró, Eduardo Martínez y Pau Vall

 

 

AUTORS DE L’ARTICLE:

Eduardo Martínez Gil

Pau Vall

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *