La Europa del 1%

No, no estamos hablando del 1% que muchos piensan, no se trata de aquellos ciudadanos que acumulan la riqueza del mundo, frente a ese 99% que somos los restantes, NO. Tampoco hablamos de ninguna comisión por obra, todos sabemos que éstas empiezan en el 3%. En este caso hablamos de un mito, un mito de tantos, que es necesario derrumbar.

[L]a UE segueix sent alhora una bona idea, un projecte confús i una realitat decebedora.

Ferran Requejo

Una Europa que no és capaç d’obrir-se a la dimensió transcendent de la vida és una Europa que corre el risc de perdre lentament la pròpia ànima.

Papa Francesc

La creación de Europa es una utopía democrática bastante realista y realizable

Mario Vargas Llosa

“No va ser només la cultura el que Europa va descobrir/inventar casualment. Europa també va inventar la necessitat i la tasca de cultivar la cultura”

Zygmunt
Bauman

“Quin sentit té? Què pot afegir qualsevol de nosaltres a la immensitat del passat europeu?”

George
Steiner

Quan els polítics no tenen la capacitat de governar, creen les comissions

Konrad
Adenauer

Nosaltres no agrupem Estats, nosaltres unim a les persones

Jean Monnet

Tis healthy to be sick sometimes

Henry David
Thoreau  

I am a completely convinced European, in favour of European integration. We cannot continue to cling to the idea of the Nation State

Martin 
Schulz  

Un dia, sobre el model dels Estats Units d’Amèrica, es constituiran els Estats Units d’Europa

George 
Washington

La creació d’Europa és una utopia democràtica i bastant realista i realitzable

Mario Vargas
Llosa

The Comenius Programme focuses on all levels of school education, from pre-school and primary to secondary schools. It is relevant for everyone involved in school education: mainly pupils and teachers but also local authorities, representatives of parents’ associations, non-government organisations, teacher training institutes and universities.

Erasmus Mundus aims to enhance quality in higher education through scholarships and academic cooperation between Europe and the rest of the world.

Top